Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Tên công ty – Mã số thuế:
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Vietnam National University – Hochiminh City
Địa chỉ:
Đ. Võ Trường Toản, Phường Linh Trung, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
Vo Truong Toan Street, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Scroll to Top