adapt (to), adopt, adjust (to)

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt các từ . Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng đúng,  chính xác những từ dễ gây nhầm lẫn này. Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt khuyên học viên hãy dùng tài liệu  này cùng với các từ điển Anh-Anh khác như Oxford, Cambridge sẽ là hành trang không thể thiếu cho những ai muốn nắm vững cách dùng từ tiếng Anh cho dù ở bất kỳ tình huống nào.

phan biet cach dung adapt (to), adopt, adjust (to)
Phân biệt cách dùng adapt (to), adopt, adjust (to)

Phân biệt cách dùng adapt (to), adopt, adjust (to)

–    We have adopted the same sort of of assembly methods they use in Japan.

Chúng tôi đã theo những phương pháp lắp ráp cùng kiểu được sử dụng ở Nhật Bản.

(Không dùng *adapted*)

(= taken and used: chấp nhận và sử dụng)

dich tieng lao, dich tieng phap

–    We have adapted the assembly system they use in Japan to suit our circumstances here.

Chúng tôi cải biên lại dây chuyền lắp ráp sử dụng ở Nhật Bản sao cho phù hợp với điều kiện ở đây

(Không dùng *adopted*)

(= changed it to suit our needs = thay đổi cho phù hợp với yêu cầu của chúng tôi)

I have found it difficult to adapt to/adjust to living in the country after living in a large city

Tôi thấy khó thích nghi với cuộc sống ở nông thôn sau khi đã sống ở thành phố lớn.

(Không dùng *adjust myself to*, hay dùng hơn adapt myself to)

(= become used to: trở nên quen với)

–    The picture is out of focus. Could you adjust it slightly please?

Hình ảnh không rõ nét. Ông có thể chỉnh lại một chút được không?

(Không dùng *adapt*)

(= change it in order to correct it: thay đổi để làm cho chuẩn)

Nếu thấy hữu ích, hãy đánh giá SAO (thang điểm 1-10) cho bài viết này và giới thiệu cho các bạn khác cùng học với https://dichthuat.org vì chúng tôi đang cập nhật hàng ngày để ngày càng phong phú thêm kho tài liệu này.

4.3/5 - (52 bình chọn)
Scroll to Top